Menu Zamknij

Gabiony

Gabiony to zazwyczaj prostopadłościenne elementy budowlane wykonane z siatki stalowej i wypełnione kruszywem. Występują pod postacią koszy, materacy i walcy siatkowych.
Gabiony różnią się między sobą wymiarami, rodzajem siatki, kształtem i wielkością oczek, rodzajem drutu, sposobem zabezpieczenia przed korozją, a także rodzajem materiału, którym są wypełnione.
Dzięki swojej budowie gabiony umożliwiają tworzenie konstrukcji budowlanych o dowolnych wymiarach, świetnie dopasowujących się do warunków terenowych.

Przeznaczenie gabionów

W zależności od odmiany gabionów, są one przeznaczone do budowy umocnień  przeciw erozyjnych na skarpach i pod wodą oraz konstrukcji oporowych. Stosuje się je w budowie, modernizacji i naprawie: dróg lądowych lub wodnych i w komunikacyjnych obiektach inżynierskich.

Gabiony znajdują także zastosowanie jako elementy ogrodzeń oraz architektury ogrodowej.

Odmiany gabionów

Kosze gabionowe

  • Budowa konstrukcji oporowych podtrzymujących lub zastępujących w części albo całości budowle ziemne.
  • Umocnienia brzegów zbiorników wodnych lub obiektów komunikacyjnych przyległych do tych zbiorników wodnych.
  • Budowa lub wzmacnianie podpór mostowych.
  • Budowa lub wzmacnianie obiektów albo urządzeń komunikacyjnych.

Kosze gabionowe z elementem kotwiącym

  • Budowa konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego.

Materace gabionowe

  • Budowa brodów oraz konstrukcji powstrzymujących erozję dna i brzegów rzek, zbiorników wodnych i cieków w pobliżu podpór mostów.
  • Budowa konstrukcji przeciwerozyjnych budowli ziemnych i innych budowli komunikacyjnych.

Worki gabionowe

  • Budowa konstrukcji zapobiegających erozji w ciekach wodnych, w szczególności w sąsiedztwie podpór mostów
  • Zabezpieczanie obiektów komunikacyjnych
  • Likwidacja skutków rozmycia dna przy podporach mostów