Menu Zamknij

Budownictwo
hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne w zakresie projektowania, prowadzenia oraz nadzorowania inwestycji to przeważający zakres działalności firmy, który opiera się na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w budownictwie wodnym, zdobytym podczas prac projektowych oraz budowlanych na takich obiektach jak między innymi:

  • Stopień Wodny Włocławek,
  • Zapory boczne Zbiornika Wodnego Włocławek i Jeziora Zegrzyńskiego,
  • Budowle regulacyjne na terenie kraju: opaski, tamy podłużne, ostrogi,
  • Wały przeciwpowodziowe na rzece Wiśle poniżej Włocławka
  • Obiekty rekreacyjne jak np. plaża, pomosty i przystań dla łodzi nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Działalność firmy to przede wszystkim typowe zagadnienia z zakresu hydrotechniki obejmujące między innymi budowle piętrzące, wały przeciwpowodziowe, budowle regulacyjne, zabezpieczenia brzegów rzek i kanałów przed erozją.

Zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z rekreacyjnym korzystaniem z wód.
W ofercie firmy między innymi plaże, przystanie, pomosty i slipy dla jednostek pływających.

Po kilkudziesięciu latach doświadczeń w budownictwie hydrotechnicznym aktualnie dostrzegamy konieczność zmiany podejścia do zagadnień z zakresu budownictwa wodnego. Na skutek zmian klimatycznych na pierwszym planie należy postawić przeciwdziałanie następstwom suszy i ochronę przed powodzią, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi szereg działań w tym kierunku, budując między innymi nowe zbiorniki retencyjne, rewitalizując już istniejące czy prowadząc program Nawodnień Rolniczych, którego celem jest przywracanie dwukierunkowych funkcji obiektów melioracyjnych na funkcje nawadniająco-odwadniające. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się na stronie http://stopsuszy.pl/ z aktualnie prowadzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie działaniami. 

Oferujemy współpracę oraz wsparcie w podejmowaniu działań zmierzających do przeciwdziałania skutkom suszy i ochrony przed powodzią. 
Zachęcamy do współdziałania przy realizacji lokalnych projektów polegających na przebudowie i konserwacji niewielkich obiektów, budowie stawów czy małych zbiorników przydomowych.