Menu Zamknij

Zestaw Ogród Komfort 3000 l

5000,00  z VAT 23%

Zestaw Ogród Komfort 3000 l podziemny 

Zestaw Ogród Komfort 3000 l to promocyjny zestaw do łapania deszczówki ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2800 l wraz z wyposażeniem i dodatkowo z dekoracyjnym zbiornikiem naziemnym.

Oszczędzaj na wodzie nawet kilkaset złotych rocznie!

Wybierając zestaw do zbierania deszczówki o poj. 3000 l zyskujesz:

 • Atrakcyjny zbiornik naziemny Vaso 2w1 Decor z donicą na kwiaty – dodatkowa ozdoba ogrodu.
 • Bezpieczeństwo – solidne pokrywy zbiorników podziemnych zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem; punkt poboru wody z zaworkami zabezpieczającymi przed przypadkowym uruchomieniem pompy.
 • Komfort użytkowania – pompa automatyczna załączająca się po odkręceniu wylewki (pompa może zasilać system zraszaczy – uruchomi się po otwarciu danej sekcji).
 • Dopasowanie zbiornika do miejsca montażu – regulowana nadbudowa teleskopowa zapewnia możliwość dopasowania pokrywy do poziomu terenu (maks. wysokość naziomu nad zbiornikiem Cristall to 1m).

Zakres dostawy:

 1. Zbiornik naziemny Vaso 2w1 Decor 220 l
 2. Zbiornik podziemny Cristall 2800 l marki GARANTIA 
 3. Zewnętrzny punkt poboru wody
 4. Filtr koszykowy z uchwytem
 5. Wąż ciśnieniowy (dł. 10m)
 6. Zatapialna pompa automatyczna
 7. Nadbudowa D600 H470-950 (1 x DN160, 3 x DN110)
PRODUCENT GRAF
GWARANCJA NA ZBIORNIK 10 LAT
KOD PRODUCENTA W-461
WYSYŁKA 3-5 DNI ROBOCZYCH
DOSTAWA DARMOWA

Zestaw Ogród Komfort 3000 l podziemny 

Zestaw Ogród Komfort 3000 l to promocyjny zestaw do łapania deszczówki ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2800 l wraz z wyposażeniem i ponadto z dekoracyjnym zbiornikiem naziemnym.

Oszczędzaj na wodzie nawet kilkaset złotych rocznie!

Wybierając zestaw do zbierania deszczówki o poj. 3000 l zyskujesz:

 • Atrakcyjny zbiornik naziemny Vaso 2w1 Decor z donicą na kwiaty – dodatkowa ozdoba ogrodu.
 • Bezpieczeństwo – solidne pokrywy zbiorników podziemnych zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem; punkt poboru wody z zaworkami zabezpieczającymi przed przypadkowym uruchomieniem pompy.
 • Komfort użytkowania – pompa automatyczna załączająca się po odkręceniu wylewki (pompa może zasilać system zraszaczy – uruchomi się po otwarciu danej sekcji).
 • Dopasowanie zbiornika do miejsca montażu – regulowana nadbudowa teleskopowa zapewnia możliwość dopasowania pokrywy do poziomu terenu (maks. wysokość naziomu nad zbiornikiem Cristall to 1m).

Zakres dostawy:

 1. Zbiornik naziemny Vaso 2w1 Decor 220 l
 2. Zbiornik podziemny Cristall 2800 l (10 lat gwarancji)
 3. Zewnętrzny punkt poboru wody
 4. Filtr koszykowy z uchwytem
 5. Wąż ciśnieniowy (dł. 10m)
 6. Zatapialna pompa automatyczna
 7. Nadbudowa D600 H470-950 (1 x DN160, 3 x DN110)

Zestaw Ogród Komfort 3000 l – montaż zbiornika podziemnego 

Montaż zbiornika powinien się odbywać zgodnie z instrukcją montażu producenta dostarczaną przy zakupie zbiornika z uwzględnieniem poniższych uwag.

Obciążenie ruchem pieszym:
Podziemny zbiornik Cristall z polietylenową pokrywą należy instalować jedynie w terenach bez obciążenia ruchem kołowym. Dopuszczalne krótkotrwałe obciążenia to max. 150kg, długotrwałe 50 kg.

Wykop

W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 500 mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1200 mm od stałych elementów budowlanych. Skarpy wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć. Teren w miejscu posadowienia zbiornika musi być twardy i równy, aby gwarantować dostateczną nośność. Głębokość wykopu musi być zwymiarowana tak, aby nie zostało przekroczone maksymalne przykrycie gruntem (według szczegółowej instrukcji montażu) nad zbiornikiem. Aby korzystać z systemu przez cały rok, należy pamiętać żeby zainstalować zbiornik poniżej warstwy przemarzania gruntu. W przypadku instalacji w strefie przemarzania należy opróżnić zbiornik przed zimą.
Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 150-200 mm).

Montaż w w wodzie gruntowej i gruntach spoistych

Dla pojawiających się wód gruntowych w gruntach spoistych i nieprzepuszczalnych należy zapewnić odpowiedni ich odpływ za pomocą drenażu, tak
aby zbiorniki nie były nigdy zanurzone w wodzie gruntowej głębiej niż 500 mm.
W takim przypadku drenaż należy podłączyć do pionowej rury o średnicy 300 mm z pompą głębinową, tak aby automatycznie wypompowywać
nadmiar gromadzonej wody. Poprawność działania takiego system należy regularnie właściwie kontrolować.
Jeżeli przewiduje się, że zbiorniki będą instalowane głębiej, należy przewidzieć stałe odprowadzenie wody.
Naziom gruntu nad zbiornikiem nie może być większy niż 1000 mm.

Instalacja zbiornika

Posadowić zbiornik za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając go płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu. Aby uniknąć odkształceń przed zasypaniem zbiornika należy napełnić go wodą do 1/3 pojemności. Następnie obsypywać zbiornik dookoła żwirem okrągłym o maksymalnym uziarnieniu 8/16 i zagęszczać warstwami o grubości 30 cm do osiągnięcia 1/3 wysokości. Następnie dalej napełniać wodą do 2/3 pojemności i ponownie obsypywać warstwami o grubości 30 cm, itd.
Poszczególne warstwy muszą być dobrze zagęszczone (za pomocą ręcznego ubijaka). Należy unikać zagęszczania mechanicznego, a także uszkodzeń zbiornika. Obsypka żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 500 mm.
Materiał obsypki:
Obsypka musi być odpowiednia do zagęszczania, charakteryzować się zarówno dobrą przepuszczalnością jak i odpornością na ścinanie i zamarzanie oraz nie zawierać żadnych ostrych przedmiotów. Najlepszym materiałem jest faktycznie żwir okrągły o max. uziarnieniu 8/16 mm/ Nie należy używać gruntu rodzimego.
Nie należy używać gruntów ciężkich (nieprzepuszczalnych).

Zestaw Ogród Komfort 3000 l – montaż zbiornika naziemnego

Zbiornik naziemny na deszczówkę Vaso 2w1 montuje się zawsze do rury spustowej przy pomocy zbieracza wody deszczowej. W zależności od rodzaju zbieracza montaż odbywa się za pomocą wywiercenia otworu przyłączeniowego w rurze spustowej lub za pomocą przecięcia rury. Do każdego zbiornika i zbieracza producenci udostępniają instrukcje montażu i eksploatacji, a także filmiki instruktażowe. Przy montażu należy przestrzegać zasady montażu zbieracza w rurze spustowej poniżej górnej krawędzi zbiornika. Dzięki temu po napełnieniu zbiornika woda nie będzie się przelewała. Zbiornik na deszczówkę ustawia się zazwyczaj w odległości do 40 cm od rury spustowej ponieważ wynika to z długości przewodu sprzedawanego w komplecie ze zbieraczem.