Menu Zamknij

Zbiornik Li-Lo 3000/5000/7500 l

4169,70 10026,47  z VAT 23%

Zbiornik Li-Lo podziemny 

Zbiornik Li-Lo   został opracowany specjalnie do gromadzenia wody deszczowej. Jest dostępny w rozmiarach od 3000 do 7500 litrów. Charakteryzuje się minimalną głębokością montażu, co przekłada się na krótki czas montażu i niskie koszty montażu.

 • Łatwy w transporcie dzięki niewielkiej wadze
 • Wymagane bardzo niewielkie wykopy
 • Szybki i łatwy montaż
 • Samozakotwiczony
 • Możliwość montażu w wodzie gruntowej aż do kołnierza zbiornika
 • Nadaje się do załadunku pojazdów (do 3,5 t)
 • Zawiera pokrywę z PE o podwójnych ściankach
 • Dopasowanie zbiornika do miejsca montażu – regulowana nadbudowa teleskopowa  H220-700 mm do zakupu jako opcja, zapewnia możliwość dopasowania pokrywy do poziomu terenu.
 • Filtr do zbiornika do kupienia tutaj
PRODUCENT GRAF
GWARANCJA NA ZBIORNIK 10 LAT
WYSYŁKA ZBIORNIK 3000 L 3-5 DNI ROBOCZYCH
WYSYŁKA ZBIORNIKI 5000 L/7500 L 2-3 TYGODNIE
DOSTAWA DARMOWA

 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , , ,

Zbiornik Li-Lo podziemny 

Zbiornik Li-Lo   został opracowany specjalnie do gromadzenia wody deszczowej. Jest dostępny w rozmiarach od 3000 do 7500 litrów. Charakteryzuje się minimalną głębokością montażu, co przekłada się na krótki czas montażu i niskie koszty montażu.

 • Łatwy w transporcie dzięki niewielkiej wadze
 • Wymagane bardzo niewielkie wykopy
 • Szybki i łatwy montaż
 • Samozakotwiczony
 • Możliwość montażu w wodzie gruntowej aż do kołnierza zbiornika
 • Nadaje się do załadunku pojazdów (do 3,5 t)
 • Zawiera pokrywę z PE o podwójnych ściankach
 • Dopasowanie zbiornika do miejsca montażu – regulowana nadbudowa teleskopowa  H220-700 mm do zakupu jako opcja, zapewnia możliwość dopasowania pokrywy do poziomu terenu.
Zbiornik Kod Waga Długość Szerokość Wysokość Wysokość z kołnierzem
3000 l 200051 180 kg 2450 mm 2100 mm 735 mm 1050 mm
5000 l 200052 250 kg 2890 mm 2300 mm 1000 mm 1315 mm
7500 l 200053 360 kg 3600 mm 2250 mm 1250 mm 1565 mm

Zbiornik Li-Lo – montaż zbiornika podziemnego 

Montaż zbiornika powinien się odbywać zgodnie z instrukcją montażu producenta dostarczaną przy zakupie zbiornika z uwzględnieniem poniższych uwag.

Obciążenie ruchem pieszym:
Podziemne zbiorniki na wodę deszczową Li-Lo z pokrywą z tworzywa sztucznego należy instalować jedynie w terenach nieobciążonych ruchem kołowym. Dopuszczalne krótkotrwałe obciążenia pokrywy 150 kg, długotrwałe 50 kg.

Wykop

Aby zapewnić dostateczną przestrzeń roboczą, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 100 mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1000 mm od stałych elementów budowlanych. Skarpy wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć.
Teren w miejscu posadowienia zbiornika musi być gładki i wypoziomowany, aby gwarantować dostateczną nośność. Głębokość wykopu musi być tak zwymiarowana, aby nie zostało przekroczone maksymalne przykrycie gruntem nad zbiornikiem (według szczegółowej instrukcji montażu). Aby uniknąć uszkodzeń zbiornika należy go zamontować w strefie bezszronowej, która wynosi zwykle 600-800 mm.
Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 100-150 mm) lub piasku stabilizowanego cementem gr. 100-150 mm.

Montaż w wodzie gruntowej

Zbiornik Li-Lo można montować w wodzie gruntowej dochodzącej do górnej krawędzi zbiornika zachowując odpowiednią wysokość naziomu nad zbiornikiem według szczegółowej instrukcji montażu.  Należy pamiętać, żeby wysokość naziomu nad zbiornikiem zamontowanym w wodzie gruntowej zawierała się w przedziale 700-1200 mm. Jeśli zbiornik będzie zanurzony w wodzie gruntowej głębiej niż górna krawędź zbiornika, należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie nadmiaru wody.

Instalacja zbiornika

Zbiornik należy posadowić za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając go płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu.
Dla uniknięcia odkształceń przed zasypaniem zbiornika należy pamiętać, żeby napełnić go wodą do 1/3 objętości.
Następnie obsypać dookoła żwirem okrągłym o uziarnieniu 8/16 lub piaskiem stabilizowanym cementem i zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm aż do górnej krawędzi zbiornika. Poszczególne warstwy, jak i przyśrodkowa kolumna wsporcza, należy dobrze zagęścić (za pomocą ręcznego ubijaka). Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzeń zbiornika. W żadnych okolicznościach nie wolno stosować ubijarek
mechanicznych. Obsypka musi mieć szerokość przynajmniej 100 mm. Obsypka musi być odpowiednia do zagęszczania, charakteryzować się zarówno dobrą przepuszczalnością jak i odpornością na ścinanie i zamarzanie oraz nie zawierać żadnych ostrych przedmiotów. Najlepszym materiałem jest faktycznie żwir okrągły o max. uziarnieniu 8/16 mm. Nie należy używać gruntu rodzimego, jak również nie należy używać gruntów ciężkich (nieprzepuszczalnych).

pojemność

3000 l, 5000 l, 7500 l

nadbudowa

z nadbudową, bez nadbudowy