Menu Zamknij

Zestaw Ogród Promo Basic 5600 l

4700,00  z VAT 23%

Zestaw Ogród Promo Basic 5600 l jest przeznaczony do gromadzenia wody deszczowej w przydomowym ogrodzie.

Zakres dostawy:

 • Dwa zbiorniki Compact Basic 2800 l marki 4Rain– łączna pojemność magazynowa to 5600 litrów!
 • Przygotowane połączenia zbiorników DN 50
 • Filtr koszykowy
 • Syfon wewnątrz zbiornika
 • Przelew awaryjny z kratką zapobiegającą przelewaniu zanieczyszczeń i dostawaniu się gryzoni
 • Pokrywy gwintowane DN 400
 • Nadbudowa D400 H250

Główne zalety zbiorników Compact to:

 • Łatwy montaż w wykopie dzięki niskiej wadze
 • Kompaktowy kształt, łatwa i ekonomiczna instalacja
 • Gotowość do podłączenia dzięki wstępnie zamontowanym uszczelkom w nadbudowie
 • Materiał, z którego wykonany jest zbiornik, w 100% nadaje się do recyklingu
 • 10 lat gwarancji
PRODUCENT GRAF
GWARANCJA NA ZBIORNIK 10 LAT
KOD PRODUCENTA W-335
WYSYŁKA 3-5 DNI ROBOCZYCH
DOSTAWA DARMOWA

Zestaw Ogród Promo Basic 5600 l podziemny 

Zestaw Ogród Promo Basic 5600 l jest przeznaczony do gromadzenia wody deszczowej w przydomowym ogrodzie.

Zakres dostawy:

 • Dwa zbiorniki Compact Basic 2800 l marki 4Rain– łączna pojemność magazynowa to 5600 litrów!
 • Przygotowane połączenia zbiorników DN 50
 • Filtr koszykowy
 • Syfon wewnątrz zbiornika
 • Przelew awaryjny z kratką zapobiegającą przelewaniu zanieczyszczeń i dostawaniu się gryzoni
 • Pokrywy gwintowane DN 400
 • Nadbudowa D400 H250

Główne zalety zbiorników Compact to:

 • Łatwy montaż w wykopie dzięki niskiej wadze
 • Kompaktowy kształt, łatwa i ekonomiczna instalacja
 • Gotowość do podłączenia dzięki wstępnie zamontowanym uszczelkom w nadbudowie
 • Materiał, z którego wykonany jest zbiornik, w 100% nadaje się do recyklingu
 • 10 lat gwarancji

Wymiary zestawu:

 • Pojemność – 5600 l
 • Długość – 2100 mm
 • Szerokość – 2600 mm
 • Wysokość – 1500 mm
 • Waga – 200 kg

Zestaw Ogród Promo Basic 5600 l – montaż zbiornika podziemnego 

Montaż zbiornika powinien się odbywać zgodnie z instrukcją montażu producenta dostarczaną przy zakupie zbiornika z uwzględnieniem poniższych uwag.

Obciążenie ruchem pieszym:
Podziemny zbiornik Compact z pokrywą z tworzywa sztucznego należy instalować jedynie w terenach bez obciążenia ruchem kołowym. Pokrywa zbiornika jest nieprzechodnia.

Wykop

W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 500 mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1200 mm od stałych elementów budowlanych. Skarpy wykopu muszą być odpowiednio zabezpieczone. Teren w miejscu posadowienia zbiornika należy odpowiednio wyrównać i wypoziomować, a także zapewnić dostateczną nośność. Głębokość wykopu musi być zwymiarowana tak, aby nie zostało przekroczone maksymalne przykrycie gruntem (według szczegółowej instrukcji montażu) nad zbiornikiem. Aby korzystać z systemu przez cały rok, należy pamiętać żeby zbiornik zainstalować poniżej warstwy przemarzania gruntu. W przypadku instalacji w strefie przemarzania należy opróżnić zbiornik przed zimą.
Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 150-200 mm) lub piasku stabilizowanego cementem.

Montaż w w wodzie gruntowej i gruntach spoistych

Należy pamiętać, że zbiornik można montować maksymalnie 500 mm w wodach gruntowych/warstwowych. Dla pojawiających się wód gruntowych w gruntach spoistych i nieprzepuszczalnych należy zapewnić odpowiedni ich odpływ za pomocą drenażu, tak aby zbiorniki nie były nigdy zanurzone w wodzie gruntowej głębiej niż 500 mm. W takim przypadku drenaż należy podłączyć do pionowej rury o średnicy 300 mm z pompą głębinową, tak aby automatycznie wypompowywać nadmiar gromadzonej wody. Poprawność działania takiego system należy regularnie właściwie kontrolować.
Jeżeli przewiduje się, że zbiorniki będą instalowane głębiej, należy przewidzieć stałe odprowadzenie wody oraz montaż zbiornika na płycie fundamentowej wraz z jego zakotwieniem.
Naziom gruntu nad zbiornikiem nie może być większy niż 1000 mm.

Zestaw Ogród Promo Basic 5600 l – Instalacja zbiornika

Posadowić zbiornik za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając go płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu. Aby uniknąć odkształceń przed zasypaniem zbiornika należy napełnić go wodą do 1/3 pojemności. Następnie obsypywać zbiornik dookoła żwirem okrągłym o maksymalnym uziarnieniu 8/16 i zagęszczać warstwami o grubości 30 cm do osiągnięcia 1/3 wysokości. Następnie dalej napełniać wodą do 2/3 pojemności i ponownie obsypywać warstwami o grubości 30 cm, itd.
Poszczególne warstwy należy dobrze zagęścić (za pomocą ręcznego ubijaka). Należy unikać zagęszczania mechanicznego, a także uszkodzeń zbiornika. Obsypka żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 500 mm.
Materiał obsypki: obsypka musi być odpowiednia do zagęszczania, charakteryzować się zarówno dobrą przepuszczalnością jak i odpornością na ścinanie i zamarzanie oraz nie zawierać żadnych ostrych przedmiotów. Najlepszym materiałem jest faktycznie żwir okrągły o max. uziarnieniu 8/16 mm/ Nie należy używać gruntu rodzimego.
Nie należy używać gruntów ciężkich (nieprzepuszczalnych).